Poznań’s Manifest

 

 1. Poznań potrzebuje pieniędzy dla szkół

Poznań needs money for schools

 

 1. Poznań potrzebuje więcej remontów

Poznań needs more renovations

 

3. Poznań potrzebuje połączenia z Bogiem

Poznań needs connection with God

 

 1. Poznań potrzebuje pomocy plac zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia

Poznań needs playground for children but the real one

 

 1. Poznań potrzebuje więcej tras dla rolkarzy więcej basenów

Poznań needs more routes for skaters, more pools

 

 1. Poznań potrzebuje szacunku dla opinii ludzi

Poznań needs respect for peoples opinion

 

 1. Poznań potrzebuje mądrych ludzi do zarządzania

Poznań needs clever people to administrate

 

 1. Poznań potrzebuje genus loci – ducha miejsca

Poznań needs genus loci

 

 1. Poznań potrzebuje więcj czystości i żeby nie było takiej byle jakiej młodzieży

Poznań needs more cleanliness and less of „whatever“ youth

 

 1. Poznań potrzebuje

Poznań needs cleanliness

 

 1. Poznań potrzebuje dużo budynków i mniej bezdomnych

Poznań needs more buildings and less of homeless people

 

12 Poznań potrzebuje miejsc, w których pomaga się bezdomnym i wykluczonym.

Poznań needs places where there is help for homeless and excluded.

 

 1. Poznań potrzebuje pomocy dla bezdomnych

Poznań needs help for homeless people

 

 1. Poznań potrzebuje kultury ale nie takiej dyskotekowej

Poznań needs culture but not the discotheque one

 

 1. Poznań potrzebuje specjalnych klubów dla dzieci z patologicznych rodzin

Poznań needs special clubs for the children from disfunctional families

 

 1. Poznań potrzebuje więcej miejsc gdzie można pójść z pieskiem

Poznań needs more places when you can go with your dog

 

 1. Poznań potrzebuje więcej zielonych miejsc, gdzie czyta książki

Poznań needs more green places, where to read books

 

 1. Poznań potrzebuje parków i terenów zielonych.

Poznań needs parks and green areas

 

 1. Poznań potrzebuje parkingów.

Poznań needs parking places

 

20. Poznań potrzebuje więcej parkingów

Poznań needs more parking places

 

 1. Poznań potrzebuje więcej kontaktu i szacunku do innych kultur

Poznań needs more contacts and respect for other cultures

 

 1. Poznań potrzebuje otwartości

Poznań needs openness

 

 1. Poznań potrzebuje przestrzeni

Poznań needs space

 

 1. Poznań potrzebuje kontaktu z pokoleniem naszych dziadków

Poznań needs contact with generation of our grandfathers

 

 1. Poznań potrzebuje otwartości na wszystkich ludzi

Poznań needs openess to all kind of people.

 

 1. Poznań potrzebuje zrozumienia

Poznań needs understanding

 

 1. Poznań potrzebuje pieniędzy żeby zostało zrobione to co nie jest zrobione

Poznań needs money so this what is not done can be done

 

 1. Poznań potrzebuje być najlepszą możliwą wersją samego siebie

Poznań needs needs to be the best version of itself

 

 1. Poznań potrzebuje być mniej leniwym a bardziej systematycznym

Poznań needs to be less lazzy and more sistematic

 

 1. Poznań potrzebuje mniejszej ilości galerii handlowych Poznań needs less shoppingmalls

 

 1. Poznań potrzebuje rozwiązania swoich społecznych problemów

Poznań needs to solve its social problems

 

 1. Poznań potrzebuje miejsc dla społecznej edukacji

Poznań needs to have places for social education

 

 1. Poznań potrzebuje większej ilości księgarń

Poznań needs more bookshops

 

 1. Poznań potrzebuje usunięcia samochodów z uliczek przy Starym Rynku

Poznań needs removal of the cars in the streets around Old Market

 

 1. Poznań potrzebuje zamknąć centrum dla samochodów

Poznań needs to close the center for cars

 

 1. Poznań potrzebuje więcej ciekawych miejsc przestrzeni publicznej, które dają możliwość podłączenia się poprzez miejsce

Poznań needs more interesting public places that gives you possiblilty of connection by the place itself

 

 1. Poznań potrzebuje więcej pozytywnej energii, pozytywnego nastawienia żeby dokonać pozytywnych zmian. Najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla świata, to zmienić siebie.

Poznań needs more positive energy, positive approaches to make positive changes. Best thing you can do for the world is changing you

 

 1. Poznań potrzebuje więcej uśmiechu

Poznań needs more smile

 

 1. Poznań potrzebuje więcej publicznych miejsc, mniej samochodów w centrum miasta i więcej uśmiechów na twarzach ludzi

Poznań needs more public spaces, less cars in the city center and more smiles on people’s faces

 

 1. Poznań potrzebuje uśmiechu i pozytywnych emocji

Poznań needs smile and positive emotions

 

 1. Poznań potrzebuje więcej czerni

Poznań needs more black

 

 1. Poznań potrzebuje więcej kolorów

Poznań needs more colours

 

 1. Poznań potrzebuje placów zabaw

Poznań needs playgrounds

 

 1. Poznań potrzebuje więcej uśmiechu

Poznań needs more smile

 

 1. Poznań potrzebuje zrozumieć, że ludzie są miastem. Ludzie posiadają miasto, powinni być bardziej aktywni

Poznań needs to realise that people are the city itself. People own the city, they should be more active

 

 1. Poznań potrzebuje być zainteresowany infrastrukturą

Poznań needs to be interested about infrastructure

 

 1. Poznań potrzebuje edukacji

Poznań needs education

 

 1. Poznań potrzebuje uznać społeczność romską za element wzbogacający miasto

Poznań needs to consider Roma society as an element enriching the city

 

 1. Poznań potrzebuje więcej kin z dobrymi filmami

Poznań needs more cinemas with good movies

 

 1. Poznań potrzebuje lokalnego aktywizmu w nowych obszarach

Poznań needs local activism in the new neighborhoods

 

 1. Poznań potrzebuje ścieżek rowerowych

Poznań needs bikeroads

 

 1. Poznań potrzebuje dobrej pogody

Poznań needs good weather

 

 1. Poznań potrzebuje więcej klubów z wyrafinowaną muzyk ą

Poznań needs more clubs with sophisticated music

 

 1. Poznań potrzebuje więcej miłości

Poznań needs more love

 

 1. Poznań potrzebuje więcej zabawnych dziewczyn

Poznań needs more funny girls

 

 1. Poznań potrzebuje więcej tramwajów, komunikacji miejskiej

Poznań needs more trams, public communications

 

 1. Poznań potrzebuje ludzi bardziej otwartych na innych. Niektóre przestrzenie mogłyby być lepiej zagospodarowane

Poznań needs people more open towards others. Some places could be better designed

 

 1. Poznań potrzebuje administracji, która pracuje lepiej

Poznań needs administration that works better

 

 1. Poznań potrzebuje mądrych ludzi do zarządzania nim

Poznań needs wise people to manage it

 

 1. Poznań potrzebuje zakończenia remontów

Poznań needs to finish reconstructions

 

 1. Poznań potrzebuje więcej placów zabaw w centrum

Poznań needs more playgrounds in the city center

 

 1. Poznań potrzebuje wesołego miasteczka

Poznań needs an amusement park

 

 1. Poznań potrzebuje więcej kolorów

Poznań needs more colours. Of clothes and of people

 

 1. Poznań potrzebuje więcej ogródków na osiedlach, gdzie mogliby poznawać się ludzie. Mamy dużo starych kamienic, ale zaniedbanych

Poznań needs more gardens in neighborhoods where people could meet each others. We have a lot of old houses, but neglected

 

 1. Poznań potrzebuje więcej miejsc spotkań np. plaże, // nie każdy kibic jest wandalem. Poznaniacy są uważani za skąpców

Poznań needs more meeting places, like beaches // Not every fan is a vandal. Poznanians are considered as misers

 

 1. Poznań nic nie potrzebuje

Poznań needs nothing

 

 1. Poznań potrzebuje niższych cen biletów na wydarzenia kulturalne, szczególnie dla seniorów

Poznań needs lower prices of tickets for cultural events, espeically for seniors

 

 1. Poznań potrzebuje placów zabaw i boisk piłkarskich

Poznań needs playgrounds and football fields

 

 1. Poznań potrzebuje spotkań międzypokoleniowych i wiejskiego ducha

Poznań needs intergenerational meetings and a country spirit

 

 1. Poznań potrzebuje starówki, która będzie wizytówką miasta, miejsce kulturalnym

Poznań needs the Old Town, chich will be showcase of the city, a cultural place

 

 1. Poznań potrzebuje ludzi, którzy mówią sobie dzień dobry

Poznań needs people who say good morning to each others

 

72.Poznań potrzebuje czystości

Poznań needs cleanliness

 

 1. Poznań potrzebuje mniej zazdrości między ludźmi

Poznań needs less jealousy between people

 

 1. Poznań potrzebuje więcej kultur z różnych części świata

Poznań needs more cultures form different parts of the world

 

 1. Poznań potrzebuje przestrzeni ukierunkowanych na potrzeby ludzi, nie developerów

Poznań needs spaces targeted to the needs of people, not developers

 

 1. Poznań potrzebuje rozrywki, wydarzeń i koncertów

Poznań needs entertainment, events and concerts

 

 1. Każdy potrzebuje przyjaciela

Everybody needs a friend

 

 1. Poznań potrzebuje miłości

Poznań needs love

 

 1. Poznań potrzebuje więcej tramwajów na Naramowicach. Są tam mile widziane

Poznań needs more trams in Naramowice. They are invited there

 

 1. Poznań potrzebuje Jeżyc

Poznań needs Jeżyce (neighborhood)

 

 1. Poznań potrzebuje Ronda Kaponiera i oferty kulturalnej na Piątkowie

Poznań needs Kaponiera Roundabout and cultural offer in Piątkowo

 

 1. Poznań potrzebuje podróży

Poznań needs to travel more

 

 1. Poznań potrzebuje więcej dróg, zwłaszcza na Naramowicach

Poznań needs more roads, especially in Naramowice

 

 1. Poznań potrzebuje więcej jazzu w mieście

Poznań needs more jazz in the city

 

 1. Poznań potrzebuje więcej miejsc spotkań na Naramowicach

Poznań needs more meeting places in Naramowice

 

 1. Poznań potrzebuje CK Amarant

Poznań needs Cultural Club Amarant

 

 1. Poznań potrzebuje więcej koncertów i warsztatów

Poznań needs more concerts and workshops

 

 1. Poznań potrzebuje więcej koncertów i eventów

Poznań needs more concerts & events

 

Wywiady były robione w oficjalnych i prywatnych miejscach, a ponad 80 wywiadów zrobiliśmy na ulicach przed Teatrem Polskim, CK Zamek i CK Dąbrówka.

Interviews were made in professional and privat places and about 80 interviews we made at the street in front of Teatre Polski, CK Zamek and CK Dąbrówka.